Zarządzanie Zasobami


Moduł Zarządzanie Zasobami (kontroluj kto ma i gdzie jest)


W większości Firm występują zasoby, które z punktu widzenia dostępności są deficytowe, np. samochód, sala konferencyjna, zestaw prezentacyjny (laptop, projektor) lub skrzynka z narzędziami. Część z nich może być identyfikowalna np. samochód o konkretnym numerze rejestracyjnym, a część z nich pozostanie nieokreślona np. 10 przedłużaczy elektrycznych. Dlatego przygotowane narzędzie pozwala rezerwować, wydawać i przyjmować zasoby, jednocześnie kontrolując aktualną lokalizację, czas wypożyczenia i rejestrując pełną historię wypożyczeń.

 

Graficzna prezentacja na kalendarzu w przejrzysty sposób informuje o obciążaniu zasobów.

 

Uniwersalne funkcjonalności modułu sprawdzają się również w przypadku wypożyczania zasobów dla Kontrahentów np. zwrotne próbki, urządzenia zastępcze, itd.