CallCenter


Moduł CallCenter (historia rozmów)


Podstawowym narzędziem Modułu CallCenter jest notatka z rozmowy telefonicznej, za pomocą której można rejestrować rozmowy telefonicznej i tym samym budować historię kontaktów z Kontrahentem. Karta notatki umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących rozmówcy, daty rozmowy, tematu i treści rozmowy. Ponadto, poprzez możliwość dodawania adnotacji i powiadamiania pozostałych użytkowników, może generować wewnętrzny wątek rozmów lub ustaleń.

 

Poprzez współpracę z centralami telefonicznymi takich producentów jak:

  • Slican,
  • Platan,
  • Panasonic,
  • Siemens

otrzymujemy dodatkowe funkcjonalności w postaci możliwości wykonywania połączeń bezpośrednio z ProfitCRM, poprzez kliknięcie na numer telefonu w danych kontaktowych Kontrahenta. Jeszcze ciekawszą funkcjonalnością jest autoidentyfikacja rozmówcy, szczególnie przydatna przy przychodzących rozmowach telefonicznych, gdzie poprzez wyświetlenie rozszerzonych informacji o rozmówcy (imię i nazwisko, nazw firmy) użytkownik ma ułatwiony dostęp do karty Kontrahenta przed odebraniem telefonu.

 

Zobacz film