Faktury


Faktury (proste fakturowanie)

Moduł Faktury jest prostym i intuicyjnym narzędziem pozwalającym m.in. na rejestrowanie sprzedaży i zakupów poprzez wystawianie:

 • faktur sprzedaży,
 • faktur zakupu,
 • faktur korygujących,
 • faktur Pro Forma,
 • faktur zaliczkowych,
 • paragonów.

 

Dostosowanie do warunków rynkowych umożliwia przygotowywanie dokumentów zarówno w złotówkach, jak i walutach obcych, tym samym umożliwia rejestrowanie transakcji dokonywanych w obrębie Unii Europejskiej, jak i spoza niej.

 

Moduł Faktury to również narzędzia, które kompleksowo prezentują informacje związane z kontrahentem – Okno sprzedaży dedykowanej – ograniczają czas związany z wystawianiem dokumentów – Łatwa sprzedaż, Łatwe zakupy i pozwalają na przygotowanie oferty handlowej.

 

Okno sprzedaży dedykowanej to m.in.:

 • zestawienia rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
 • wszystkie dokumenty związane z kontrahentem,
 • historia i prognoza płatności kontrahenta,
 • przyznany limit kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek.

 

Łatwa sprzedaż i zakupy sprowadzają wystawienie dokumentu to trzech kliknięć:

1. zaznacz i określ ilość zasobów,

2. wskaż dokument: fakturę lub paragon,

3. wybierz kontrahenta.

 

Narzędzie Oferta handlowa pozwala na szybkie przygotowanie oferty wykorzystując Microsoft Office Word.

Dla klientów wymagających zarządzanie rozbudowanym procesem ofertowania polecamy moduł Handel zintegrowanego oprogramowania ProfitCRM. (więcej)


Korzyści

 • Przyśpieszenie pracy dzięki operacjom seryjnym np. zbiorcze zatwierdzanie, usuwanie i kopiowanie,
 • Bezpośredni dostęp do cen oferowanych towarów poprzez tworzenie list,
 • Prosta ewidencja towarów i usług dzięki możliwości dodawania indywidualnych cech,
 • Definiowanie indywidualnych warunków handlowych dla kontrahenta m.in. cen, limitów kredytowych, itd.