Strona główna » Oprogramowanie » ProfitCRM » Funkcjonalności

Funkcjonalności


Aktualnie dostępna wersja ProfitCRM zawiera moduły: Podmioty, Kontakty personalne, Organizer, Notatki, Magazyn Plików, Korespondencja, Dokumenty Kontrolowane, CallCenter, Handel, Serwis Zgłoszenia, Projekty, Baza Wiedzy, Zarządzanie Zasobami, Fastreport®, Szkolenia, Ankietowanie i Spedycję .

 

Poniżej przedstawiono drzewo modułów w rozbiciu na Program Główny – Platforma Zarządzania i poszczególne moduły.

 

Kliknięcie na dowolny moduł wyświetli szczegółowy opis wraz z przykładowymi zrzutami ekranów.