Handel


Handel (kompleksowa obsługa fakturowania i magazynu)

Dla firm, dla których oprócz funkcjonalności modułu Faktury kluczowe jest również prowadzenie gospodarki magazynowej, został przygotowany moduł Comarch OPT!MA Handel. Moduł ten, oprócz zarządzania wieloma magazynami, pozwala na wystawianie różnorodnych dokumentów handlowo-magazynowych, takich jak: faktury VAT, paragony, faktury proforma, faktury RR, dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacyjne, itd.

 

Kluczowe funkcjonalności modułu to:

 • Obsługa zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW, MM),
 • Automatyczne generowanie faktury zakupu/sprzedaży na podstawie jednego lub kilku dokumentów PZ/WZ i odwrotnie,
 • Inwentaryzacja wybranego magazynu,
 • Możliwość prowadzenia wielu magazynów,
 • Różne metody rozliczania koszty własnego sprzedaży (FIFO, LIFO, AVCO, QUAN),
 • Możliwość nadawania indywidualnych atrybutów dla towarów (tekstowe, liczbowe, graficzne),
 • Obsługa opakowań kaucjonowanych wraz z możliwością fakturowania niezwróconych w terminie opakowań.
 • Współpraca z Comarch iSklep24, polegająca na eksportowaniu towarów, opisów, zdjęć i innych atrybutów do witryny sklepu internetowego.

 

Rozszerzona wersja modułu – Comarch OPT!MA Handel Plus – zawiera dodatkowe funkcjonalności pozwalające m.in. na:

 • Obrót towarami w oparciu o konkretne partie zróżnicowane pod względem definiowalnych cech np. numer seryjny,
 • Dodawaniu opisu towarów w języku niemieckim i angielskim,
 • Integrację z Comarch Mobilny Sprzedawca.

 

Comarch Mobilny Sprzedawca to przede wszystkim praca na urządzeniach mobilnych, z których dane przesyłane są bezpośrednio do Comarch OPT!MA.


Korzyści:

 • Bieżąca informacja o stanach towarów na magazynie,
 • Obsługa wielu walut, prowadzenie dokumentów wewnątrzunijnych,
 • Przegląd transakcji towaru i kontrahenta,
 • Kontrola płatności przeterminowanych i możliwość blokowania sprzedaży poniżej limitu kredytu,
 • Kontrola stanów minimalnych i maksymalnych towarów,
 • Sprawna sprzedaż w terenie dzięki integracji z Comarch Mobilny Sprzedawca,
 • Nieograniczone możliwości sprzedaży poprzez integrację z Comarch iSklep24.