Interfejs


Interfejs (informacje bieżące)

Elastyczne i w pełni definiowalne Okno informacji bieżących to narzędzie, które w jednym miejscu wyświetla aktualne informacje o stanie firmy:

 • Stan środków pieniężnych w danym dniu,
 • Rozrachunki z klientami,
 • Faktury do wystawienia lub wprowadzenia,
 • Przeterminowane rezerwacje odbiorców i zamówień dostawców,
 • Lista deklaracji VAT do zrobienia,
 • Wygasające umowy pracowników.

 

Nowa wersja Opt!my to również wygodny sposób komunikacji pomiędzy Producentem oprogramowania, a Użytkownikiem. Wystarczy tylko posiadać dostęp do Internetu, aby:

 • zapoznać się z ważnymi komunikatami,
 • posiadać dostęp do informacji o nowościach i aktualizacjach,
 • szybko odnaleźć przydatne strony www, dedykowane Użytkownikom oprogramowania,
 • sprawdzić ważność gwarancji oprogramowania.

 

W pełni definiowalny przez Użytkownika pasek skrótów.Umożliwia ona stworzenie ścieżki dostępu do najczęściej wykonywanych operacji takich jak:

 • wystawienie faktury sprzedaży,
 • dodanie nowego towaru,
 • dodanie nowego kontrahenta.

Korzyści

 • gwarancja aktualnych informacji o stanie firmy,
 • informacje z różnych modułów Comarch OPT!MA w jednym oknie.