Kasa/Bank


Kasa/Bank (rozliczenia podmiotów)

Moduł Kasa/Bank umożliwia przede wszystkim uzyskanie informacji dotyczących rzeczywistych przychodów i ponoszonych kosztów lub też stanu bieżących należności i zobowiązań, czyli ogólnie kondycji finansowej firmy.

 

Moduł Kasa/Bank to:

 • Rozliczenia w wszelkimi podmiotami prawnymi,
 • Seryjne i zbiorcze rozliczenia dokumentów dla podmiotów,
 • Dowolna ilość i wielowalutowość rejestrów kasowych i bankowych,
 • Automatyczne rozliczanie płatności,
 • Import i eksport operacji bankowych,
 • Windykacja należności,
 • Import listy banków, Urzędów Skarbowych i ZUS,

 

W rozszerzeniu Plus do modułu Kasa/Bank uzyskamy dodatkowo możliwość prowadzenia magazynu walut, szczególnie przydatny dla firm prowadzących rozliczenia w walutach obcych.


Korzyści:

 • Pełna kontrola nad przepływem środków pieniężnych,
 • Preliminarz płatności, czyli planowane spłaty należności i zobowiązań,
 • Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami,
 • Łatwe wyliczanie zysku i kosztów firmy.