Korzyści


Lista korzyści, wynikająca z używania programu Comarch OPT!MA jest długa i ze względu na ciągły rozwój oprogramowania, ciągle poszerzana. Poniżej przytoczono najważniejsze, pogrupowane według dziedzin.

 

Handel i usługi


W tej dziedzinie producent postawił sobie za zadanie przygotowanie narzędzi i mechanizmów, które w znacznym stopniu ułatwiają i przyśpieszają rejestrację sprzedaży(np. poprzez wykorzystanie ekranów dotykowych) i kontrolę stanów magazynowych.

Dzięki zainwestowaniu w rozwiązanie Comarch OPT!MA :

 • Usprawnisz i zautomatyzujesz proces sprzedaży,
 • Polepszysz jakość i skrócisz czas obsługi klientów,
 • Uzyskasz szybki i pełny dostęp do kluczowych informacji o klientach,
 • Będziesz zarządzał dostępnością informacji.

 

Księgowość


Prowadząc księgowość z Comarch OPT!MA otrzymujesz gwarancję bezpieczeństwa i dostosowania do aktualnych przepisów prawa. Dzięki zastosowanym modułom zautomatyzujesz rozliczenia, płatności i wypłaty pracowników oraz deklaracje podatkowe.

Księgowość w Comarch OPT!MA to:

 • Redukcja kosztów związanych z obsługą księgową firmy,
 • Automatyzacja procesów i minimalizacja ilości błędów,
 • Gwarancja zgodności z aktualnymi przepisami prawa,

 

Zarządzanie


Łatwy i szybki dostęp do kompleksowych analiz z różnych obszarów działania firmy pozwala na uzyskanie konkretnych informacji wspierających podejmowanie decyzji. Uzyskane informacje umożliwiają obserwowanie procesów i trendów.

Ponadto rozszerzając funkcjonalność poprzez zintegrowane rozwiązanie ProfitCRM będziesz w stanie zarządzać informacją (poczta elektroniczna, ofertowanie, historia rozmów telefonicznych, itd.) o kliencie od momentu pozyskania informacji o nim.

Zarządzaj z Comarch OPT!MA poprzez:

 • Szybki i prosty dostęp do informacji i dokumentów,
 • Ustandaryzowany proces sprzedaży w podległych oddziałach firmy,

 

Dzięki oprogramowaniu ProfitCRM, które współpracuje z Comarch OPT!MA, uzupełnisz system o zarządzanie:

 • Rozbudowanym procesem ofertowania,
 • Czasem pracy poprzez centralny kalendarz,
 • Informacją o kliencie,
 • Realizowanymi projektami,
 • Plikami i załącznikami